HUYỆN HỒNG NGỰ

Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật ngày: 24/09/2022 08:11:14

ĐTO - Các cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận (viết tắt là chi bộ) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Việc xây dựng văn kiện Đại hội của chi bộ đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, chất lượng hoạt động trong thời gian qua. Trong đó, làm rõ vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhất là công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, văn kiện còn chú trọng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong nhiệm kỳ tới.


Chi ủy Chi bộ Hội Nông dân - Cựu chiến binh huyện Hồng Ngự chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo 2 đơn vị tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Công tác lựa chọn nhân sự Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy chi bộ được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng theo cơ cấu tỷ lệ đảng viên của từng chi bộ. Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, các cấp ủy lựa chọn những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tất cả các Bí thư chi bộ và Phó Bí thư chi bộ có trình độ THPT, đối với chi ủy viên chỉ có 2 đồng chí trình độ THCS. Về trình độ chuyên môn, đối với Bí thư chi bộ có trình độ đại học là 106, thạc sĩ là 11, trung cấp là 11 đồng chí...

Việc bầu cử trong Đại hội được thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 224 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Công tác nhân sự Đại hội bảo đảm quy trình công khai, dân chủ, sự lãnh đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tịch Đại hội, phát huy trí tuệ Đại hội. Qua đó đã chọn lựa bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới, danh sách bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư bảo đảm tỷ lệ số dư theo quy định.

Toàn huyện Hồng Ngự có 161 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 37 chi bộ ấp, 4 chi bộ khóm, 31 chi bộ thuộc lực lượng vũ trang, 20 chi bộ cơ quan, 67 chi bộ thuộc đơn vị sự nghiệp, 2 chi bộ hợp tác xã. 100% chi bộ trực thuộc tổ chức xong Đại hội trước thời gian quy định. Đại hội các chi bộ đã bầu được 554 đồng chí cấp ủy viên (không tính 10 trường hợp chỉ định Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn) gồm: 151 Bí thư Chi bộ, 150 Phó Bí thư và 253 Chi ủy viên. Trong đó, bầu số lượng cấp ủy viên 3 đồng chí là 70 chi bộ; bầu cấp ủy 5 đồng chí là 54 chi bộ; bầu cấp ủy 7 đồng chí là 4 chi bộ; chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư là 23 chi bộ và 10 chi bộ chỉ bầu 1 đồng chí Bí thư. Số lượng cấp ủy là nữ 132 đồng chí, chiếm 23,4% (tăng 25 đồng chí so với nhiệm kỳ 2020 - 2022). Về tuổi đời, cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 là 45,99 tuổi (giảm 0,8 tuổi) so với nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Hà Văn Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự cho biết, trước khi tiến hành Đại hội, mỗi đảng bộ chọn 1 chi bộ để tiến hành Đại hội điểm, để các đồng chí cấp ủy, Bí thư các chi bộ còn lại tham dự, qua đó đã kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình điều hành Đại hội. Ngoài ra, Đảng ủy còn phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách giám sát chi bộ trực tiếp hướng dẫn và chạy thử chương trình Đại hội trước 1 ngày để các đồng chí trong Đoàn chủ tịch nắm bắt tốt các công đoạn trong điều hành chương trình Đại hội. Nhìn chung, 100% chi bộ điều hành đúng theo chương trình đề ra, không phát sinh tình huống ngoài chương trình ảnh hưởng đến Đại hội.

Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ đảm bảo đúng theo Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt là phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của cấp ủy và đảng viên. Đồng thời việc tổ chức Đại hội đảm bảo chất lượng, trang nghiêm, tiết kiệm. Qua đó, Đại hội chi bộ đã bầu ra cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng 100% theo dự kiến.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn