Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Cập nhật ngày: 14/01/2022 09:38:07

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220114103845timkiemhcls.mp3

ĐTO - Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt Ban chỉ đạo Quốc gia 515) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tại 76 điểm cầu trên toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị.


Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Giai đoạn 2013-2020, các cấp, các ngành, các địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, tăng thêm niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt kết quả thiết thực. Cụ thể, giai đoạn 2013-2020, Đồng Tháp đã tìm kiếm, quy tập được 763 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó 569 bộ ở Campuchia, 194 ở trong nước); kịp thời lấy mẫu sinh phẩm những hài cốt liệt sĩ tìm kiếm được gửi về trên lưu mẫu đúng quy định.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đội K91 chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Quân khu. Đối với địa bàn tỉnh, chỉ đạo các địa phương tiếp tục xác định, kết luận, tổ chức tìm kiếm, quy tập 149 hài cốt liệt sĩ tại 29 khu vực, địa điểm đã xác định.

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ một số hạn chế và giải pháp trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội tham gia thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu: các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia về thực hiện hai đề án trên, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; áp dụng công nghệ mới, tìm ra những sáng kiến phục vụ tốt hơn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt là các địa phương cần làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Quốc Hưng

Gửi bình luận của bạn