Tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng

Cập nhật ngày: 14/01/2022 13:13:39

ĐTO - Ngày 14/1, ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng. Bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Luật Công chứng đã đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, giá trị sử dụng bản dịch, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Qua 5 năm thi hành Luật, cả nước đã có gần 2.800 công chứng viên, 1.151 tổ chức hành nghề công chứng (so với thời điểm thực hiện Luật Công chứng năm 2006 tăng hơn 2.150 người, tăng 526 tổ chức). Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hơn 27 triệu việc; chứng thực chữ ký giấy tờ, tài liệu, chứng thực bản sao từ bản chính được gần 52 triệu việc; tổng số phí công chứng thu được gần 8,5 nghìn tỷ đồng; phí chứng thực thu được gần 346 tỷ đồng; tổng số tiền nộp thuế và nộp ngân sách nhà nước khoảng gần 1,7 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động công chứng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, lấy người dân làm “trung tâm” phục vụ. Các Văn phòng công chứng được thành lập, củng cố và phát triển góp phần giảm áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Các Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách nhà nước...

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, số lượng công chứng viên tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn; một bộ phận công chứng viên chưa tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, còn có hiện tượng công chứng viên cố ý làm trái trình tự, thủ tục công chứng, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo lợi nhuận; phạm vi các giao dịch công chứng bắt buộc còn quá hẹp, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người dân khi giao kết các giao dịch không được công chứng…

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị đã có nhiều tham luận, thảo luận về các vấn đề như: Công tác quản lý nhà nước về công chứng; Vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong tổ chức và hoạt động công chứng; Một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng…

Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp cho thời gian tới. Trong đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên; tăng cường kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng. Về lâu dài, rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công chứng và liên quan đến công chứng; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chứng viên; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng kết hợp với việc chuyển một số công việc và dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện...

Bộ Tư pháp cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động công chứng trong thời gian tới.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn