Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 14/01/2022 12:47:39

ĐTO - Sáng ngày 14/1, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề về hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh và các DN trên địa bàn.


Đại diện doanh nghiệp tham gia phát biểu về hoạt động của tổ chức đảng tại đơn vị

Toàn tỉnh hiện có 22 tổ chức đảng trong các loại hình DN (gồm: 6 chi bộ cơ sở, 16 đảng bộ cơ sở) trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, với hơn 2.000 đảng viên (ĐV). Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong các DN lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ và quy chế, quy định của DN. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, ban giám đốc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, ĐV, người lao động. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tham gia tích cực vào việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và lãnh đạo cán bộ, ĐV, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các DN chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc về hoạt động của các tổ chức đảng tại đơn vị. Theo đó, cấp uỷ thường xuyên biến động về nhân sự  ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng; chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ đổi mới chưa nhiều, có thời điểm chưa bảo đảm theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời đề xuất lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn đối với việc sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ có ĐV phân tán ở nhiều nơi; tập huấn, hướng dẫn quy trình tổ chức sinh hoạt chi, đảng bộ bằng hình thức trực truyến cho DN…


Đồng chí Phan Văn Thắng (bìa trái) phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận một số kết quả đạt được về hoạt động của các tổ chức đảng tại các loại hình DN. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức đảng trong DN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tỉnh rà soát, tham mưu Tỉnh ủy kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng tại DN. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động gắn với tăng số lượng của tổ chức đảng và tỷ lệ kết nạp ĐV trong các loại hình DN. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các tổ chức đảng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ tại DN; tạo cơ chế thúc đẩy cán bộ, người lao động đăng ký tham gia vào hàng ngũ của Đảng; phối hợp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh linh hoạt hình thức tổ chức, tạo điều kiện cho quần chúng, ĐV ưu tú của DN tham gia các lớp cảm tình đảng, giáo dục chính trị… Từ đó, tạo được nguồn ĐV kế thừa, đáp ứng yêu cầu về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong các loại hình DN trên địa bàn.

P.L

Gửi bình luận của bạn