Thư gửi các Tổ Nhân dân tự quản

Cập nhật ngày: 27/07/2021 17:26:22

Đồng chí Lê Thành Công - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa có thư gửi các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh.

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư.

Gửi bình luận của bạn