Thực hiện nghiêm qui chế giáo dục chính trị tại đơn vị

Cập nhật ngày: 03/10/2012 16:35:42

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị. 5 năm qua, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều đổi mới. Ngoài giáo dục cơ bản còn giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn tại đơn vị, thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Nhiều đơn vị đã vận dụng sáng tạo bằng các hình thức tọa đàm, kể chuyện truyền thống, đối thoại dân chủ giữa cấp trên với cấp dưới... Nét nổi bật của công tác giáo dục chính trị 5 năm qua là các đơn vị coi trọng hình thức giáo dục nêu gương bằng sự mô phạm và gương mẫu của cán bộ để cấp dưới học tập, noi theo.


Cán bộ giảng dạy chính trị có thành tích tốt được Bộ chỉ huy QS khen thưởng

Kết luận hội nghị, Đại tá Võ Thành Vân, Phó chính ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, vì vậy chỉ huy các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy chế giáo dục, trong giáo dục nên bám sát vào tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Gắn chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. Lấy hoạt động của tập thể định hướng hoạt động nhận thức, hành vi của cá nhân.

Thanh Lạc

Gửi bình luận của bạn