Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 03/10/2012 08:23:29

Qua kiểm tra thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 tại các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, thị xã Sa Đéc và một số xã cho thấy các địa phương đã quán triệt đến cán bộ, công chức kế hoạch và chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.


Tiếp công dân tại UBND huyện Tháp Mười

Các huyện, thị xã, các xã đã thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực theo quy định như: đất đai, nhà ở, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, chứng thực hộ khẩu...; thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, luân chuyển hồ sơ tính thuế. Các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định, công tác kiểm tra và tự kiểm tra được quan tâm, nên đa số hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả có thái độ tiếp xúc với công dân lịch sự, nhã nhặn, làm việc ngày thứ bảy hàng tuần theo đúng quyết định của UBND tỉnh. Về công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với việc bố trí, sắp xếp các chức danh CBCC theo quy định của Nghị định Chính phủ và quyết định của tỉnh, các xã có bố trí cán bộ văn thư, lưu trữ, thủ quỹ và thực hiện các chế độ phụ cấp đúng quy định, việc quản lý văn bản đến nộp hồ sơ lưu vào lưu trữ, việc quản lý sử dụng con dấu tốt. Thực hiện tốt công tác chứng thực và hộ tịch, hộ khẩu, sổ sách ghi chép đầy đủ, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả về cải chính hộ tịch, cấp lại bản chính khai sinh đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Việc cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn, một số xã có cập nhật quy định mới và niêm yết công khai thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn nhiều việc chưa làm được như kế hoạch CCHC của các xã thiếu cụ thể, có nội dung không phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Hai huyện Châu Thành và Lai Vung chưa đưa đầy đủ các lĩnh vực liên quan đến tổ chức công dân vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông chưa cập nhật đầy đủ các quy định mới của pháp luật. Các xã An Nhơn, Hòa Long, Tân Phú Đông không có đầy đủ các loại mẫu đơn, mẫu hồ sơ tại bộ phận một cửa để cung cấp cho người dân. Các lĩnh vực khác như: đất đai, nhà ở, lĩnh vực xây dựng, tư pháp, công chức vẫn còn nhiều sai sót như nhận thêm đơn, dư đơn, cán bộ tiếp nhận còn nắm chưa rõ các quy định về lĩnh vực xây dựng, công chức Tư pháp xã An Nhơn còn bỏ trống những thông tin hoặc chữ ký của đương sự trong sổ kép của hộ tịch; biên lai thu phí chứng thực chưa ghi rõ lý do thu, sổ theo dõi và biên lai thu phí không khớp nên không đối chiếu được.

Trên cơ sở những tồn tại, yếu kém, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiến nghị các huyện, thị xã có văn bản khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Chỉ đạo các xã bố trí, sử dụng CBCC chuyên trách phải phù hợp chuyên ngành đào tạo, đưa đầy đủ các lĩnh vực theo quy định vào thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền, đồng thời áp dụng phần mềm một cửa điện tử đối với tất cả các lĩnh vực, công việc giải quyết theo một cửa, một cửa liên thông. Chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân và chậm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra trước đây. Các Sở Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính tập huấn hướng dẫn cho CBCC theo chuyên môn của đơn vị mình để chấn chỉnh đưa vào nề nếp, sửa chữa các khuyết điểm. Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn cấp huyện, cấp xã cập nhật các thủ tục hành chính và trình UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định mới của pháp luật và tổ chức triển khai chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, các kế hoạch của tỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp.

Duy Tân

Gửi bình luận của bạn