Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức năm 2022

Cập nhật ngày: 20/06/2022 16:13:52

ĐTO - Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2466 ngày 10/6/2022 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022.

Theo đó, để được đăng ký thi nâng ngạch, công chức phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung như: Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu; được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021. Đồng thời có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với công chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, phải hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã 01.003) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã 01.002); đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại Thông tư 02/2021/TT-BNV.

Đồng thời có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đủ 9 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 1 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề án, đề tài, dự án, chương trình khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được ban hành hoặc nghiệm thu.

Đối với công chức thi nâng ngạch lên thanh tra viên chính, phải hiện đang giữ ngạch thanh tra viên (mã 04.025) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí tương ứng với ngạch thanh tra viên chính (mã 04.024); đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính theo Nghị định 97/2011/NĐ-CP; có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 9 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch thanh tra viên tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Đối với công chức thi lên ngạch chuyên viên, phải hiện đang giữ ngạch cán sự (mã 01.004) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí tương ứng với ngạch thanh tra viên (mã 01.003); đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch thanh tra viên theo Nghị định 02/2021/TT-BNV. Đồng thời có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 3 năm trở lên, trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn