TP Hồng Ngự: chính sách bảo hiểm xã hội dần đi vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 26/11/2021 11:27:23

ĐTO - Sau khi tiếp thu Chương trình hành động số 71 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồng Ngự đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 122 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nắm và tham gia.


Người dân trên địa bàn TP Hồng Ngự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,87% tổng số người trong độ tuổi lao động

Qua thực hiện Kế hoạch số 122, nhận thức của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực. Đáng nghi nhận là sự chủ động trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và xã, phường trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH cũng như ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và các chủ doanh nghiệp được thể hiện rõ trong việc tổ chức thực hiện về chế độ, chính sách BHXH. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; đồng thời việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. TP Hồng Ngự thường xuyên đổi mới, đa dạng thông tin tuyên truyền qua nhiều hình thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng như: phối hợp tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của các chi hội được 264 lượt có 28.798 người dự, treo 57 băng-rôn tuyên truyền cải cách chính sách BHXH; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân tại 7 xã, phường thu hút hàng ngàn lượt người dân tham dự; thư viện lưu động phục vụ, trưng bày các tài liệu Luật BHXH, những quy định về cải cách tiền lương, bảo hiểm y tế, BHXH,...

Ngoài ra, BHXH thành phố còn phối hợp với các ngành, đoàn thể và các xã, phường tổ chức tuyên truyền đối thoại với người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động những điểm mới về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện các chế độ, chính sách BHXH được các ngành, xã, phường thực hiện kịp thời, đảm bảo cho mọi người dân đều được hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Theo BHXH TP Hồng Ngự, đơn vị chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền người lao động tích cực tham gia BHXH thường xuyên, đầy đủ, đúng theo quy định, nhất là các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã có sử dụng lao động, người nông dân tham gia BHXH, bảo đảm các nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững đã góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, người lao động, nhất là tạo điều kiện cho các bên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách mới cũng như những vấn đề đặt ra cần phải bổ sung, sửa đổi chính sách, tiến tới bảo hiểm toàn dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng chính sách BHXH theo quy định của pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, nhằm cải cách chính sách BHXH. Từng bước tạo được sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. UBND thành TP Hồng Ngự đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 cho các xã, phường tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm đạt kế hoạch đề ra. Đảng ủy xã, phường cũng có sự tập trung trong lãnh đạo thực hiện. Kết quả, qua 3 năm triển khai thực hiện có 2.753 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 92,85% kế hoạch; 805 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 60,80%; 2.291 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 91,75% kế hoạch tỉnh giao. Đến tháng 10/2021 TP Hồng Ngự có khoảng 6,42% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó người lao động trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,87% trong tổng số người dân trong độ tuổi lao động; 5,41% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có khoảng 0,72% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt các chính sách về việc làm cho 9.016 người. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì, bảo đảm việc làm cho người lao động, hạn chế mất việc làm. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức được 3 phiên giao dịch việc làm tại thành phố, huy động dự các phiên giao dịch việc làm tổ chức tại tỉnh cho trên 900 lao động và học sinh tham dự, phát 14.700 tờ bướm tuyên truyền về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đến với người dân. Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp, bổ sung nâng cao mức sống người có công lên ngang bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trong khu vực, không còn hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo; xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 34 căn nhà cho đối tượng chính sách.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác