Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3

Cập nhật ngày: 22/11/2021 18:55:49

ĐTO - Ngày 22/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh.


Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại cuộc họp, Ban báo cáo kết quả thẩm tra 23 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Ý kiến các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình, đồng thời đề nghị bổ sung thêm phần căn cứ tại một số dự thảo nghị quyết.

Tại dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung phần căn cứ Nghị quyết số 29 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 372 ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 5 năm (2021-2025) và điều chỉnh thể thức cho phù hợp với quy định.

Về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, đại biểu cơ bản thống nhất với phương án điều chỉnh, tuy nhiên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai có hiệu quả các giải pháp của Trung ương, tỉnh về đẩy nhanh triển khai kế hoạch vốn năm 2021 và các dự án trọng điểm, dự án quan trọng của tỉnh, nhất là 8 dự án mới được bổ sung vào kế hoạch vốn năm 2021; tiếp tục rà soát đánh giá tiến độ thực hiện các dự án có khả năng không hoàn thành đưa vào sử dụng trong 2021, nhất là các dự án chuyển nguồn sang từ năm 2020 hết thời gian quy định giải ngân và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh và làm rõ một số nội dung. Đồng thời kiến nghị, nếu buộc di dời hoặc tháo dỡ nhà nuôi yến thì thực hiện bồi thường hoặc hỗ trợ di dời thỏa đáng cho chủ cơ sở nuôi; có kế hoạch định kỳ, đột xuất kiểm tra về cường độ, giờ giấc phát âm thanh và công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Kết thúc cuộc họp, ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa lại các tờ trình, dự thảo Nghị quyết cho phù hợp, bổ sung căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và cần chuẩn bị kỹ hồ sơ bảo đảm chi tiết, cụ thể trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

K.N

Gửi bình luận của bạn