Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 22/11/2021 19:25:54

ĐTO - Ngày 22/11, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X. 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến và ông Kiều Thế Lâm tham dự.


Các đại biểu dự họp thẩm tra các văn bản chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến 7 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng. Trong đó, có dự thảo Nghị quyết về việc không thu học phí học kỳ 1 (năm học 2021-2022) đối với trẻ học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua thẩm tra, các đại biểu yêu cầu cơ quan trình dự thảo điều chỉnh, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành, chứ không bãi bỏ toàn bộ nghị quyết cũ.

Ngoài ra, còn có tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025 đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2025 còn dưới 3%; Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030… Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, tuy nhiên, cần điều chỉnh một số góp ý để hoàn thiện văn bản.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn