UBND tỉnh tặng Bằng khen lao động sáng tạo cho 35 tập thể, cá nhân

Cập nhật ngày: 04/06/2012 08:30:19

Ngày 1-6, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào lao động sáng tạo trong CNVCLĐ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007 - 2012. P.Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã đến dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương trao tặng Bằng khen
cho đại diện các tập thể

5 năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm trong sản xuất đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Qua đó, có hàng ngàn lượt CNVCLĐ thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực: nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, y tế, giáo dục, quản lý nhà nước... Trong đó, có 99 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

Bên cạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hàng năm hội thi sáng tạo kỹ thuật do LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, có 146/187 giải pháp đạt giải, trong đó có nhiều giải pháp được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đánh giá cao thành tích của phong trào lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: LĐLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phong trào lao động sáng tạo phát huy hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua yêu nước và triển khai mở rộng phong trào sang các lĩnh vực; việc trao đổi kinh nghiệm ứng dụng các đề tài cải tiến kỹ thuật cần được tiến hành thường xuyên, khen thưởng kịp thời, đánh giá chính xác để có thể áp dụng rộng rãi và hiệu quả vào thực tiễn.

Tại hội nghị, có 10 tập thể và 25 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào lao động sáng tạo; 16 tập thể và 35 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

MN

Gửi bình luận của bạn