• Cụ thể hóa Chương trình hành động năm 2024 đạt nhiều kết quả thiết thực
  • ĐTO - Với sự nỗ lực quyết tâm cao, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng đã tham mưu cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực.
  • Lào chuẩn bị sửa đổi một số nội dung của Hiến pháp 2015
  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào đã bắt đầu chuẩn bị toàn diện các mặt công tác cho việc sửa đổi một số nội dung Hiến pháp năm 2015, dự kiến ​​hoàn thành vào giữa năm 2025 và có thể trình Quốc hội Lào khóa IX xem xét tại Kỳ họp thường kỳ lần thứ 9 tới đây.