Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2021 - 2022

Cập nhật ngày: 06/09/2021 06:16:29

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh (HS), sinh viên (SV) năm học 2021-2022.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác BHYT HS, SV năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% HS, SV tham gia BHYT. BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HS, SV, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác này; tổ chức phổ biến, truyền thông về công tác BHYT HS,SV năm học 2021-2022 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, lưu ý bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HS, SV trên địa bàn, nhất là HS, SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT HS, SV để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các trường, các cơ sở đào tạo công lập tuyên truyền, vận động HS tham gia BHYT năm học 2020-2021, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT; tổ chức cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho học sinh tham gia BHYT và tổ chức tốt công tác y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Giao chỉ tiêu 100% HS tham gia BHYT cho các đơn vị trực thuộc. Vận động phụ huynh HS, SV cài đặt ứng dụng BHXH (VssID) nhằm dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi quá trình tham gia BHYT của HS,SV. Phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động HS tham gia BHYT ngay từ đầu năm học và thực hiện trong suốt năm học...

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn