UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Cập nhật ngày: 01/09/2021 06:30:01

ĐTO - Ngày 30/8, UBND tỉnh có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, thời gian tựu trường vào ngày 15/9/2021. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/9/2021. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 15/9/2021, kết thúc chậm nhất ngày 23/1/2022; học kỳ II bắt đầu từ sau khi kết thúc học kỳ I và kết thúc chậm nhất ngày 29/5/2022 (gồm thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục khác); năm học 2021-2022 kết thúc trước ngày 15/6/2022.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể cho từng ngành học, cấp học thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn