Đổi mới công tác quản lý và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên

Cập nhật ngày: 28/08/2021 06:10:40

ĐTO - Chuẩn bị cho năm học mới, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới công tác quản lý và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) các cấp.


Giáo viên tham gia lớp tập huấn chuyên môn

Trong công tác quản lý, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trường thực hiện quy định và hướng dẫn của Sở GD&ĐT, tăng cường công tác kiểm tra và chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa đúng hướng dẫn. Sở GD&ĐT thực hiện phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho cơ sở; yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện quy chế công khai và chỉ đạo các cấp quản lý và cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong quản lý, điều hành, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Phát triển đội ngũ GV và CBQL đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thực hiện và chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018.

Các đơn vị trường tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ GV và CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV, xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Viettel Đồng Tháp, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng cho 100% CBQL, GV tham gia các Mô đun 1, 2, 3. Các Phòng GD&ĐT đã chủ động chỉ đạo, tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ CBQL, GV để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ GV dạy lớp 2 chuẩn bị cho năm học 2021-2022. Tạo điều kiện để tất cả GV và CBQL (bao gồm các trường công lập và tư thục) được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh (HS) noi theo. Kiên quyết “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhất là trong công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, khen thưởng HS... Phòng chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa; hướng dẫn tích hợp một số nội dung trong cùng môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Bước đầu sử dụng các hình thức dạy học trực tuyến trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; tăng cường các hoạt động trải nghiệm để HS vận dụng kiến thức, phát triển năng lực; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì, tăng cường hướng dẫn GV thực hiện đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì đúng quy trình ra đề kiểm tra, đánh giá định kì các môn học

Cùng với công tác triển khai, thực hiện, Sở GD&ĐT chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với đội ngũ GV, CBQL, trong đó chú trọng việc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về việc tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của các trường; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy; quy mô phát triển; tài chính, thi đua khen thưởng; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý giáo dục, nền nếp, kỷ cương. Đối với GV, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT phối hợp triển khai kiểm tra đột xuất GV về chuyên môn và việc bàn giao HS lớp mình phụ trách cho GV dạy năm học tiếp theo. Đối với các trường hợp CBQL, GV thiếu trách nhiệm, không làm đúng theo các hướng dẫn của Sở GD&ĐT về chuyên môn, tùy theo phân cấp sẽ có đề nghị xử lý hoặc xử lý đối với CBQL, GV các đơn vị trường có hành vi vi phạm...

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác