Giáo viên dạy lớp không được thu các khoản thu từ học sinh

Cập nhật ngày: 17/09/2021 06:16:06

ĐTO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có các hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022 đến các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, việc tổ chức thu các khoản thu theo quy định được thực hiện tại bộ phận tài vụ; không giao cho giáo viên dạy lớp thu các khoản thu từ học sinh (HS), cha mẹ (CM) HS, các tổ chức, cá nhân... Sở GD&ĐT cũng thông tin chi tiết và có văn bản hướng dẫn các khoản thu theo văn bản quy định và yêu cầu các đơn vị không được tự ý đặt ra các khoản thu để thu thêm từ CMHS, HS dưới bất kỳ hình thức nào khác. Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng tài chính đối với CMHS, HS do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu thỏa thuận, có thể quy định “mở” về thời điểm thu, không gộp các khoản thu và đóng góp tập trung vào đầu năm học để không gây khó khăn cho CMHS. Lưu ý: trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 các cơ sở giáo dục không yêu cầu CMHS nộp tiền trong thời điểm này. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thuộc khu vực đô thị trên địa bàn huyện, thành phố và khuyến khích các trường còn lại có điều kiện phối hợp với ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian để triển khai thực hiện các khoản thu theo phương thức không dùng tiền mặt (ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thiết bị chấp nhận thẻ). Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và hướng dẫn cụ thể các hình thức thanh toán như: qua tài khoản, lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS), mã thanh toán QRCode hay phần mềm thanh toán trên điện thoại di động, máy tính,... để CMHS biết và thực hiện. Trường hợp CMHS đến nộp các khoản thu bằng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập thì đơn vị phải cử người trong bộ phận tài vụ để làm thủ tục thu tiền.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện các khoản thu của đơn vị theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

C.P.

Gửi bình luận của bạn