Tiếp nhận thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng

Cập nhật ngày: 16/09/2021 14:20:21

ĐTO - Ngày 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh.


Danh sách số điện thoại đường dây nóng của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương

Theo đó, nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý hiện tượng thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2021 - 2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng GD&ĐT huyện và thành phố để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GD&ĐT huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng kèm theo thông báo tại đơn vị, trên website để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân được biết và thực hiện. Thời gian hoạt động số điện thoại đường dây nóng từ nay đến 30/11/2021.

P.L

Gửi bình luận của bạn