Giải ngân vốn vay cho các hộ sản xuất, kinh doanh

Cập nhật ngày: 04/05/2022 05:37:59

ĐTO - Từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hồng Ngự đã tổ chức giải ngân vốn vay, hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho những người ưu tiên đợt 1 gồm 25 hộ. Đây là những hộ sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, thiếu nguồn kinh phí để duy trì cũng như phục hồi sản xuất. Tùy theo điều kiện, mỗi hộ được vay với mức thấp nhất là 50 triệu đồng và cao nhất 100 triệu đồng. Tổng kinh phí giải ngân là 2 tỷ đồng. Trong năm 2022, huyện Hồng Ngự có 2 đợt giải ngân với tổng số 80 hộ vay, kinh phí hơn 4 tỷ đồng.


Nhân viên phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tháp Mười giải ngân vốn cho người dân. 
Ảnh: Hoàng Kha

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tháp Mười cũng vừa giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách cho 53 hộ dân ở các xã: Láng Biển, Mỹ Đông, Đốc Binh Kiều và thị trấn Mỹ An với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có 51 hộ được vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Tùy vào phương án sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, mỗi hộ vay tối đa là 100 triệu đồng, lãi suất 7,92%/năm. Phần vốn còn lại được giải ngân cho 2 hộ dân vay theo Chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi học sinh, sinh viên được vay 10 triệu đồng, lãi suất 1,2%/năm, nhằm giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện trang bị máy tính, thiết bị phục vụ cho việc học tập của con em mình.

Văn Bửu - Nguyễn Thu

Gửi bình luận của bạn