Phát triển ngành hàng vịt

Cập nhật ngày: 16/08/2022 16:46:55

ĐTO - Phát triển ngành hàng vịt đến năm 2025, tỉnh từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành hàng vịt với các mục tiêu như: giảm dần tỷ trọng người nuôi vịt nhỏ lẻ, nuôi chạy đồng và tăng dần số hộ chăn nuôi vịt tập trung, quy mô lớn, nuôi trang trại; củng cố lại hoạt động của các tổ hợp tác (THT) chăn nuôi vịt hiện có và hình thành thêm các THT, hợp tác xã, các mô hình chăn nuôi kiểu mẫu;  xây dựng mối liên kết theo chuỗi giá trị, kết nối sản xuất - tiêu thụ giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Theo đó, phấn đấu mức tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2022 - 2025 trung bình đạt 5%/năm. Đến cuối năm 2023, tổng đàn vịt của tỉnh đạt 7,74 triệu con, tổng đàn thời điểm đạt 4,0 triệu con; sản lượng thịt vịt xuất chuồng đạt 8.239 tấn; sản lượng trứng vịt đạt 344,32 triệu trứng; liên kết tiêu thụ đạt 60%; nuôi theo phương thức tiên tiến đạt 7%; giá trị sản xuất đạt 820.111 triệu đồng (bao gồm vịt thịt đạt 227.198 triệu đồng, trứng vịt đạt 592.919 triệu đồng). Đến cuối năm 2025, tổng đàn vịt đạt 8,77 triệu con, tổng đàn thời điểm đạt 4,54 triệu con.

Về hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi, dự án khởi nghiệp, liên kết tiêu thụ, hàng năm, tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 5 mô hình chăn nuôi vịt tuần hoàn; tổ chức hội thảo kết nối cung cầu, giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, THT, người chăn nuôi hoặc tham quan, gặp gỡ công ty, doanh nghiệp cung ứng vật tư, thu mua, chế biến sản phẩm từ vịt, tham quan học tập các mô hình chăn nuôi tiên tiến, hiệu quả; hướng dẫn xây dựng 5 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Giai đoạn 2022 - 2025, hướng dẫn xây dựng được ít nhất 10 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh dựa trên cơ sở các trang trại chăn nuôi kiểu mẫu, các mô hình nuôi vịt tuần hoàn và các THT chăn nuôi vịt; phấn đấu mỗi năm hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng ít nhất 1 trang trại chăn nuôi vịt kiểu mẫu (sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết cung ứng - sản xuất - tiêu thụ sản phẩm bền vững). Đồng thời, hàng năm, khuyến khích phát triển được 1 dự án khởi nghiệp về sơ chế, chế biến thịt, trứng vịt hoặc chế biến thức ăn nhanh từ vịt (fastfood) và phát triển các sản phẩm OCOP từ ngành hàng vịt để tăng giá trị gia tăng...

Tỉnh định hướng, khuyến khích phát triển vùng chăn nuôi vịt tập trung tại các huyện: Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng và một số vùng lân cận tùy theo tình hình, thế mạnh thực tế của từng địa phương.

TN

Gửi bình luận của bạn