Phát triển sản xuất màu bền vững

Cập nhật ngày: 14/01/2022 05:39:04

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Quyết định phê duyệt đầu tư dự án Phát triển vùng sản xuất màu trọng điểm xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển sản xuất màu bền vững; đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kết hợp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; áp dụng thực hiện chứng nhận VietGAP trên vùng sản xuất màu trọng điểm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm đảm bảo nhu cầu thị trường. Ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, quản lý tốt phân bón trên vùng trồng và bảo vệ môi trường.

Quy mô đầu tư dự án gồm cứng hóa bờ bao, nạo vét kênh tạo nguồn, hệ thống cống, trạm bơm, bãi tập kết nông sản, hệ thống lưới điện, thiết bị hệ thống tưới tiêu tự động. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023 với tổng dự toán ­trên 37,6 tỷ đồng.

Y DU

Gửi bình luận của bạn