Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Cập nhật ngày: 13/01/2022 19:37:22

ĐTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tại hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021, ngày 13/1. 


Quang cảnh hội nghị

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với nỗ lực của ngành nông nghiệp, sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp nên toàn ngành có sự chuyển biến tích cực, đạt được các chỉ tiêu đề ra. 

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung khôi phục sản xuất trong và ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm, thuỷ sản ước tăng 3,14% so thực hiện năm 2020. 

Lĩnh vực trồng trọt tiếp tục là động lực duy trì và thúc đẩy giá trị sản xuất đạt 28.570 tỷ đồng (chiếm 62,8% giá trị sản xuất toàn ngành) và tăng 965 tỷ đồng so năm 2020 (tương ứng tăng 3,50% và bằng 100,19% kế hoạch). Tổng đàn vật nuôi được tăng trưởng ổn định từ 1,3%-6% so cùng kỳ, ước giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 2.578 tỷ đồng (tăng 63 tỷ đồng so cùng kỳ). Lũy kế diện tích nuôi thủy sản đạt 5.510 ha. 

Tỉnh phát triển, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao, giảm giá thành sản xuất; phát triển mô hình vùng sản xuất tập trung gắn liên kết chuỗi giá trị; mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang đối tượng cho thu nhập cao gắn nâng cao chất lượng sản phẩm, truy suất nguồn gốc; mô hình kinh tế tập thể, hội quán, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Đến nay, toàn tỉnh có 103 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 17 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 7 đơn vị cấp huyện chính thức nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 của ngành nông nghiệp tỉnh. Điều này tạo ra hướng đi ổn định cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

Để nâng cao hơn nữa hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp phải khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung xây dựng chủ thể phát huy nông nghiệp, nông dân, nông thôn là niềm tự hào của nền nông nghiệp; thí điểm thực hiện mô hình nông dân chuyên nghiệp; sản xuất nông sản dựa trên cơ sở đảm bảo tốt nhu cầu xuất khẩu; triển khai kế hoạch triển khai thực hiện từng năm, từng giai đoạn trên mọi lĩnh vực phụ trách để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, ngành nông nghiệp cần quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP; phát triển kinh tế tập thể, mô hình hội quán, thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai… ; chú trọng việc thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Đồng thời, khuyến cáo nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng; chú trọng việc nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, ưu tiên quy hoạch phát triển năng lượng sạch, năng lượng mặt trời kết hợp mô hình chăn nuôi, trồng nấm…


Ký kết
chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân tỉnh 

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

Khánh Phan

Gửi bình luận của bạn