Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Cập nhật ngày: 17/06/2022 11:59:48

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220617122421Hoi nghi CCHC_1.mp4

 

ĐTO - Sáng 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Đồng Tháp năm 2021.


Ông
Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tham luận

Cụ thể, Chỉ số PAPI đạt 42,43 điểm (giảm 4,53 điểm so với năm 2020), xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố, xếp hạng 2 so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số PAR Index đạt 86,80% (tăng 0,03% so với năm 2020), xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số SIPAS đạt 89,15% (tăng 0,09% so với năm 2020), xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Theo đó, còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ ở cả 3 cấp chính quyền; công tác chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện những nội dung của các Chỉ số trong những năm tiếp theo. Trong đó, các đại biểu đề xuất giải pháp là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao... Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để người dân được biết và sử dụng Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của tỉnh, sở ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức phải thay đổi tư duy quản lý, cách nghĩ, cách làm so với trước đây. Cùng với đó, chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đề xuất các mô hình, cách làm hiệu quả; nói đi đôi với làm, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình chỉ đạo, điều hành phải luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, mang tính đột phá và cần sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, phải nâng cao đạo đức công vụ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời thay thế, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện quan liêu, tiêu cực.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn