Khiếu nại của bà Đào Kim Tiền được tiếp thu và xem xét lại

Cập nhật ngày: 10/08/2012 05:53:37

Bà Đào Kim Tiền ngụ phường Mỹ Phú (TP.Cao Lãnh), có đơn khiếu nại việc thu hồi diện tích 200m2 đất ở của bà với giá 300.000 đồng/m2 và không bố trí nền tái định cư cho bà là không thỏa đáng. Bà yêu cầu bồi thường nâng giá từ 300.000 đồng lên 2 triệu đồng/m2 và bố trí một nền tái định cư. Do cấp tỉnh và thành phố Cao Lãnh bác đơn của bà nên bà xin được gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và trong đợt tiếp công dân UBND tỉnh đã tiếp và giải quyết khiếu nại của bà.

Theo nội dung kết quả phúc tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, năm 2010 bà Tiền được UBND thành phố Cao Lãnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 200m2 đất ở đô thị tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Ngày 4/8/2010, UBND TP.Cao Lãnh ban hành Quyết định số 213 thu hồi 200m2 đất ở đô thị của bà để thực hiện dự án xây dựng cơ sở làm việc khối Cảnh sát Nhân dân phường Mỹ Phú TP.Cao Lãnh và ngày 12/8/2010 UBND thành phố ban hành Quyết định 626 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng, ngày 24/8/2010 thành phố tiếp tục ra Quyết định số 399 về việc bồi thường đất cho bà với tổng số tiền là 60 triệu đồng (200m2 x 300.000 đồng/m2 = 60 triệu đồng).

Qua phương án bồi thường bà Tiền chưa thống nhất nên có đơn khiếu nại, bà yêu cầu nâng giá lên 2 triệu đồng/m2 và bố trí 1 nền tái định cư. Ngày 31/5/2011, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND-HC bác đơn khiếu nại của bà, bà không đồng ý và tiếp tục khiếu nại. Ngày 25/4/2012, UBND tỉnh tiếp tục bác đơn của bà với lý do qua thẩm tra, xác minh việc khiếu nại của bà là không có cơ sở xem xét, giải quyết vì diện tích đất ở của bà không tiếp giáp và khác chủ với thửa đất đường phố trong phạm vi từ 100m tính từ mép trong vỉa hè, trong quy định tính bằng 15% nhưng do giá đất tính bằng 15% thấp hơn giá tối thiểu nên Trung tâm quỹ nhà đất tỉnh áp dụng giá tối thiểu là 300.000 ngàn đồng/m2 là phù hợp theo quy định.

Mặt khác, diện tích đất thu hồi của bà không có nhà ở phải thu hồi và hiện nay bà có nhà và đất tại phường Mỹ Phú. Tuy nhiên, trong tiếp dân và nghe trình bày của bà thì việc thu hồi và đền bù thực chất còn làm cho người dân thiệt thòi, với số tiền trên sẽ khó mua được diện tích đất nào như vậy trên địa bàn khu vực phường Mỹ Phú. Từ những nhận định trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi tiếp dân đã đồng ý tiếp thu ý kiến của bà, giao cho các ngành xem xét và sẽ thông báo cho bà biết.

DT

Gửi bình luận của bạn