Số: 116/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/08/2021 10:49:52

* Quyền khai thác dịch vụ tại các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2024). Cụ thể:

 I. Căn tin

 1. Trường Tiểu học Tân Thạnh 1(DT: 60m2); Giá khởi điểm: 66.666.000đ.

 2. Trường Tiểu học Tân Quới 1 (DT: 32m2); Giá khởi điểm: 50.000.000đ.

 3.Trường Tiểu học Tân Mỹ 1 (DT: 30m2); Giá khởi điểm: 139.500.000đ.

 4.Trường Tiểu học Tân Phú 1 (DT: 146m2); Giá khởi điểm: 27.000.000đ.

 5.Trường Tiểu học Tân Hòa1 (DT: 59,4m2); Giá khởi điểm: 39.000.000đ.

 6.Trường Tiểu học Tân Huề 2 (DT: 40m2); Giá khởi điểm: 68.888.000đ.

 7. Trường Tiểu học Bình Tấn 2 (DT:24m2); Giá khởi điểm: 67.000.000đ.

 8. Trường THCS Tân Hòa (DT:32 m2); Giá khởi điểm: 172.220.000đ.

 9.Trường THCS Tân Bình (DT: 144 m2); Giá khởi điểm: 241.108.000đ.

 10.Trường THCS Tân Quới (DT: 100 m2); Giá khởi điểm: 172.220.000đ.

 11.Trường THCS Tân Long (DT: 100 m2); Giá khởi điểm: 72.400.000đ.

 12.Trường THCS Tân Phú (DT: 45 m2); Giá khởi điểm: 35.000.000đ.

 13.Trường THCS An Phong (DT: 240 m2); Giá khởi điểm: 137.780.000đ.

 14. Trường THCS Phú Lợi (DT: 100m2); Giá khởi điểm: 96.666.000đ.

 II. Nhà giữ xe

1. Trường Tiểu học Tân Thạnh 1 (DT: 80m2); Giá khởi điểm: 23.333.000đ.

2. Trường THCS Tân Hòa (DT:240 m2); Giá khởi điểm: 27.555.000đ.

3.Trường THCS Tân Bình (DT: 360 m2); Giá khởi điểm: 22.388.000đ.

4.Trường THCS Tân Quới (DT: 175,5 m2); Giá khởi điểm: 24.111.000đ.

5.Trường THCS Tân Long (DT: 175,5 m2); Giá khởi điểm: 31.000.000đ.

6.Trường THCS Tân Phú (DT: 104,7 m2); Giá khởi điểm: 17.500.000đ.

7.Trường THCS An Phong (DT: 304 m2); Giá khởi điểm: 51.700.000đ.

III. Quầy VP phẩm (Trường THCS Tân Bình có thêm photocopy)

1.Trường THCS Tân Bình (DT: 25 m2); Giá khởi điểm: 18.944.000đ.

2.Trường THCS Tân Long (DT: 16 m2); Giá khởi điểm: 6.900.000đ.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án của Trường mà người đăng ký tham gia đấu giá, không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 18/8/2021 đến 15 giờ ngày 01/9/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 01/9, 06/9 và đến 15 giờ ngày 07/9/2021 tại các Trường có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 08/9/2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

 - Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường Tiểu học Tân Thạnh 1. Điện thoại: 02773545356; Trường Tiểu học Tân Quới 1. Điện thoại: 0966688117; Trường Tiểu học Tân Mỹ 1. Điện thoại: 02773548029; Trường Tiểu học Tân Phú 1. Điện thoại: 02773548020; Trường Tiểu học Tân Hòa 1. Điện thoại: 02773536114; Trường Tiểu học Tân Huề 2. Điện thoại: 02773535095; Trường Tiểu học Bình Tấn 2. Điện thoại: 02773549010; Trường THCS Tân Hòa. Điện thoại: 02773535019; Trường THCS Tân Bình. Điện thoại: 02773535222; Trường THCS Tân Quới. Điện thoại: 02773538399; Trường THCS Tân Long. Điện thoại: 02773539058; Trường THCS Tân Phú. Điện thoại: 02773833520; Trường THCS An Phong. Điện thoại: 02773533028; Trường THCS Phú Lợi. Điện thoại: 02773548591 (Trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn