Số: 121/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/08/2021 18:21:52

1. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 55,4m2) tại Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Giai đoạn 2021-2024 (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/5/2024).

Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng

2. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 35m2) tại Trường Tiểu học Phú Long, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Giai đoạn 2021-2024 (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/5/2024).

Giá khởi điểm: 197.100.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án của Trường mà mình đăng ký tham gia đấu giá, không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/8/2021 đến 15 giờ ngày 14/9/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 14/9, 15/9 và đến 15 giờ ngày 16/9/2021 tại các Trường có tài sản đấu giá;

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ (Tr.Tân Phú); 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 17/9/2021 tại Trường Tiểu học Tân Phú.

10 giờ ngày 17/9/2021 tại Trường Tiểu học Phú Long.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường Tiểu học Tân Phú. ĐT: 02773623273; Trường Tiểu học Phú Long. ĐT: 02773618516 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn