Số: 124/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 22/09/2021 10:31:46

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Thời gian khai thác từ khi người trúng đấu giá nhận bàn giao cho đến khi kết thúc năm học 2021 - 2022 theo khung thời gian do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Tháp quy định.

* Căn tin số 1 (Diện tích 112,1m2), vị trí góc bên trái tạo bởi khối phòng học Dãy B, Dãy A và khối Hành chính nhà trường hướng từ QL54 nhìn vào. Giá khởi điểm: 46.000.000đ.

* Căn tin số 2 (Diện tích 124,6m2), vị trí góc bên phải tạo bởi khối phòng học Dãy A, Dãy B và khối phòng học Dãy C của nhà trường, hướng từ QL54 nhìn vào. Giá khởi điểm: 72.000.000đ.

* Nhà giữ xe (Diện tích 865,5m2) kết cấu khung thép + gỗ, mái tole.  Giá khởi điểm: 72.000.000đ.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

- Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, thì được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký do Trường THPT Lai Vung 2 phát hành, ghi đầy đủ các tin trong đơn theo mẫu và cam kết thực hiện đúng theo phương án đấu giá số 73/PA-THPHLVg2 ngày 16/8/2021 do Trường quy định.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ 50% số tiền trúng đấu giá; 50% còn lại người trúng đấu giá phải nộp đủ trong tháng 01/2022.

- Thời gian bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày 22/9/2021 đến 15 giờ ngày 05/10/2021 tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 05/10, 06/10 và đến 15 giờ 07/10/2021 tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đồng; 150.000đồng/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 08/10/2021 tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường THPT Lai Vung 2. ĐT: 02773636001 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn