Số: 122/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/09/2021 06:33:34

* Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 140m2) tại Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/5/2022); Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng;

* Điều kiện: Người tham gia, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án đấu giá số 01/PA-THCSNVT ngày 24/8/2021 của Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp: Từ ngày 08/9/2021 đến 15 giờ ngày 23/9/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 23/9, 24/9 và đến 15 giờ ngày 27/9/2021 tại Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp; Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 28/9/2021 tại Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp. ĐT: 0919155749 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn