Số: 123/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 19/09/2021 19:00:14

Đấu giá cho thuê QSDĐ (chưa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng) để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây, tọa lạc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, với tổng diện tích khu đất là: 20.528,0m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Thời hạn cho thuê: 50 năm (năm mươi năm); Trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

Đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai và theo các quy định có liên quan đến khu đất đấu giá cho thuê quyền sử dựng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Giá khởi điểm: 11.715.984.000đồng (Mười một tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng)

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 17/9/2021 đến hết 15 giờ  ngày 07/10/2021.

- Thời gian xét hồ sơ: kể từ ngày 08/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021.

- Tiền mua hồ sơ: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước là: 1.757.399.000 đồng/hồ sơ (Một tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi chín nghìn đồng) vào các ngày 18/10, 19/10 và đến 15 giờ ngày 20/10/2021 vào tài khoản số 6508.201.000.248 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồng Ngự.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 21/10/2021, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 02773839 015 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản./.

 

Gửi bình luận của bạn