Số: 234/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/09/2021 17:24:33

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích 5% năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cụ thể tại xã Long Khánh A. Tổng diện tích 106.914,9m2 (39 thửa). Tổng giá khởi điểm: 64.148.940 đ và tại xã Long Khánh B. Tổng diện tích: 84.889,7m2 (09 thửa). Tổng giá khởi điểm: 46.033.625 đ

* Hình thức thuê: Thời gian thuê: 01 (một) năm; Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/9/2021 đến 15 giờ ngày 19/10/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/10/2021 tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 22/10/2021 tại UBND xã Long Khánh A.

 10 giờ ngày 22/10/2021 tại UBND xã Long Khánh B.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; UBND xã Long Khánh A. ĐT: 02773590 013; UBND xã Long Khánh B. ĐT: 02772224727 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn