Số: 156/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 17/11/2021 08:43:12

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:

1.1/ Quyền sử dụng đất diện tích 900m2(ONT) + 100m2 (CLN), đứng tên ông Trần Văn Cường + Nhà ở + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã An Khánh, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 372.342.650đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất diện tích 480m2(LUC), đứng tên hộ ông Đặng Văn Em. Tọa lạc xã Phú Long, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 36.000.000đ.

1.3/ Quyền sử dụng đất diện tích 619m2 (CLN), đứng tên ông Nguyễn Văn Tuấn. Tọa lạc xã An Khánh, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 117.610.000đ.

1.4/ Quyền sử dụng đất diện tích 477,8m2 (CLN), thuộc thửa 358, tờ bản đồ số 52, đứng tên bà Võ Thị Vân Anh. Tọa lạc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 206.848.500đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:

2.1/ Quyền sử dụng đất diện tích 1.761m2(ONT) + Quyền sở hữu Nhà ở cấp 4, 01 trệt, diện tích sàn 112,5m2 + Cây trồng trên đất đứng tên ông Lê Hữu Hoài. Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 726.570.116đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Phú Hùng, diện tích 3.093,8m2(CLN), thửa 924, TBĐ số 9 + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Tân Phước, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 367.043.600đ.

2.3/ Quyền sử dụng đất LUC, tờ bản đồ số 9, đứng tên ông Nguyễn Văn Cường, tọa lạc xã Tân Phước, huyện Lai Vung: Thửa số 1064, diện tích 7.302,4m2 + Thửa số 1071, diện tích 745,4m2 và Cây trồng trên đất. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 1.410.703.200đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 17/11/2021 đến 15 giờ ngày 03/12/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 03, 06 và đến 15 giờ ngày 07/12/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 08/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08 Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

Gửi bình luận của bạn