Một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư

Cập nhật ngày: 29/07/2013 05:03:54

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, ưu đãi về đất đai như giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án xã hội hóa đầu tư ở địa bàn các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, Thanh Bình, TX.Hồng Ngự và các xã thuộc TX.Sa Đéc, TP.Cao Lãnh.

Các dự án xã hội hóa trên phải đầu tư thuộc các lĩnh vực như: giáo dục mầm non tư thục, dạy nghề; môi trường; đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện thuốc lá; thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; thành lập trung tâm lão khoa; xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, thể thao cho người tàn tật, cơ sở thể thao có thiết bị, phương tiện luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu quốc tế.

Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa nếu có nhu cầu thuê cơ sở vật chất do Nhà nước đang quản lý thì được giảm giá 30% đối với trường hợp trả tiền thuê nhà hàng năm. Trường hợp trả 1 lần cho cả thời gian thuê thì được giảm giá 50% trên tổng giá trị hợp đồng thuê. Đối với các cơ sở công lập chuyển sang hình thức hoạt động ngoài công lập được Nhà nước ưu tiên bán lại toàn bộ cơ sở vật chất đang quản lý sử dụng với mức ưu đãi 30% giá bán được UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm bàn giao tài sản khi thực hiện quyết định chuyển đổi.

Về chính sách tín dụng đầu tư, phí, lệ phí được UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 30% - 40% tiền lãi vay trong vòng 3 – 5 năm đầu thực hiện dự án, tùy theo từng địa bàn có dự án đầu tư. Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa xây dựng nhà ở, cơ sở vật chất công trình xã hội hóa nằm trong các dự án khu đô thị đã được xây dựng cơ sở hạ tầng, trường hợp phải nộp chi phí xây dựng hạ tầng thì được giảm 30% chi phí xây dựng hạ tầng cho cơ sở thực hiện xã hội hóa trên tổng số tiền phải nộp.

Tỉnh thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp mới thành lập. Trong đó, hỗ trợ 70% chi phí đào tạo nghề cho người lao động nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/1 lao động, chi phí còn lại do doanh nghiệp đóng góp, áp dụng tại các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự; hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nghề nhưng không quá 1,5 triệu đồng/1 lao động, áp dụng cho các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình; hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nghề nhưng không quá 1 triệu đồng/1 lao động, áp dụng tại TX.Sa Đéc và TP.Cao Lãnh.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn