Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật ngày: 23/08/2013 04:48:00

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2012, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam xảy ra 733 vụ khiếu kiện đông người, với gần 11.790 người tham gia. Các tỉnh đã giải quyết được hơn 30.000 đơn thư khiếu nại các loại, đạt 90% số đơn mà ngành thanh tra nhận được.

Trong đó, nội dung khiếu nại chủ yếu xoay quanh việc thu hồi đất làm các dự án giao thông, khu đô thị mới, khu du lịch, giải trí, di dời chợ... Riêng trong 6 tháng 2013, tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tiếp nhận hơn 40.800 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo gần 30.100 vụ việc, xử lý 21.700 đơn thư khiếu nại, tố cáo... Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP.Hồ Chí Minh cũng tiếp 1.733 lượt công dân với 515 vụ khiếu kiện và 59 vụ khiếu kiện đông người. Hiện tại các địa phương đã giải quyết được 265/ 295 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp và kéo dài.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, các cấp, các ngành của các tỉnh khu vực phía Nam đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Các Bộ, ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư... để thống nhất hướng xử lý đúng pháp luật, hạn chế các vụ khiếu kiện tiếp diễn xảy ra. Nhờ đó, các tỉnh đã giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Nhiều bức xúc trong nhân dân được giải tỏa.

Ở Đồng Tháp, toàn tỉnh đã giải quyết 1.531/1.850 đơn khiếu nại, đạt 82,75%, tồn cuối kỳ 319 đơn, chiếm 17,25%; giải quyết 13/16 đơn tố cáo, đạt 81,25%, tồn 3 đơn, chiếm 18,75%. Đạt được kết quả trên là do sự quyết tâm của các ngành, các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện mới phát sinh; công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân được chú trọng, một số địa phương, đơn vị đã chủ động, mạnh dạn kiến nghị, đề xuất các giải pháp, chủ trương nhằm giải quyết dứt điểm tại cơ sở hoặc báo cáo xin ý kiến cấp trên trước khi ban hành quyết định giải quyết, chủ động và phối hợp kịp thời với Thanh tra Chính phủ giải quyết các vụ khiếu nại gay gắt, kéo dài.

Trong thời gian tới, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc lãnh đạo giải quyết đơn, thư còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các địa phương chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tổ chức thi hành nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các quyết định giải quyết có hiệu lực thi hành, không được để tồn đọng, kéo dài, phải công khai kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài và các quyết định có hiệu lực thi hành đang tồn đọng.

Hoan Huyền

Gửi bình luận của bạn