Triển khai pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Cập nhật ngày: 09/08/2013 05:01:29

Hội nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức sáng 7/8. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo, các phòng, ban chức năng của 12 huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Hội nghị phổ biến các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; nguyên tắc hưởng mai táng phí và trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công và thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân người có công. So với quy định cũ, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng lần này mở rộng đối tượng, điều kiện được công nhận là người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, hạn chế những sai sót, yếu kém trong công tác lập hồ sơ, gây phiền hà và làm mất niềm tin của người có công và nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bích Liễu

Gửi bình luận của bạn