Vụ việc đã được giải quyết phù hợp quy định pháp luật

Cập nhật ngày: 23/08/2013 04:46:38

Bà Phạm Thị Ngọc Sương ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự có đơn khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) với ông Đỗ Văn Thành ngụ cùng địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh trả lời vụ việc khiếu nại của bà Phạm Thị Ngọc Sương như sau:

Trường hợp bà Phạm Thị Ngọc Sương tranh chấp QSDĐ với ông Đỗ Văn Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND-NĐ ngày 14/8/2012 chuẩn y Quyết định số 1343/QĐ-UBND-NC ngày 31/3/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự, với nội dung bác yêu cầu, khiếu nại của bà Phạm Thị Ngọc Sương, giữ nguyên hiện trạng phần đất tranh chấp diện tích 33,6m2 thuộc thửa số 23, tờ bản đồ số 64, phường An Lộc cho ông Đỗ Văn Thành được tiếp tục quản lý sử dụng.

Bà Phạm Thị Ngọc Sương không thống nhất với nội dung quyết định trên của UBND tỉnh và tiếp tục khiếu nại. Đến ngày 16/1/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp bà Phạm Thị Ngọc Sương và đã giao Tổ Công tác số 1 (Sở Tài nguyên và Môi trường) tiếp xúc với bà Sương, các hộ xung quanh khu vực và các nhân chứng có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại.

Qua phúc tra, nguồn gốc đất của ông Nguyễn Văn Búa sử dụng trước năm 1975. Năm 1985, ông Búa chuyển nhượng cho nhiều hộ dân, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Bảnh là mẹ của ông Đỗ Văn Thành. Trong quá trình sử dụng, các hộ đã xây dựng nhà, riêng gia đình ông Thành sử dụng đất đào ao nuôi cá. Năm 1997, gia đình ông Thành không nuôi cá, tiến hành san lấp mặt bằng. Phần đất tranh chấp diện tích 33,6m2 (số liệu địa chính 34,56m2) có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Búa, không phải đất của ông Phạm Văn Hiểu (cha bà Sương), nên việc khiếu nại của bà Phạm Thị Ngọc Sương cho rằng ông Thành đã san lấp ao lấn qua diện tích đất của bà, ngang 2m, dài 17,28m (theo đo đạc thực tế) là không có cơ sở và yêu cầu công nhận phần đất nêu trên cho bà sử dụng là không đúng quy định của Luật đất đai.

Từ những cơ sở nêu trên, Quyết định số 355/QĐ.UB-NĐ ngày 14/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

N.A

Gửi bình luận của bạn