Khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải

Cập nhật ngày: 01/06/2023 17:03:03

ĐTO - Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải”, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.


UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá và thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, công bố giá các loại vật liệu xây dựng, chỉ số giá bảo đảm đầy đủ, phù hợp thực tế.

Sở Giao thông - Vận tải thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, tiến độ và kiểm tra, rà soát các dự án cao tốc, công trình trọng điểm của tỉnh có cao trình thiết kế mặt đường không phù hợp quy hoạch làm tăng nhu cầu vật liệu đắp nền, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ khung giá đất được Chính phủ ban hành, tổ chức xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh phù hợp hằng năm. Khẩn trương tham mưu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục liên quan đến giao mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải cho nhà thầu thi công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, thời gian qua, công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn bộc lộ một số bất cập, đặc biệt trong khảo sát, thiết kế; số liệu, thông tin khảo sát chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu chính xác; sơ bộ tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình chưa phù hợp với thực tế, dẫn đến rất nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh vốn, tổng mức đầu tư, dự toán… ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án. Mặc dù Bộ Giao thông vận tải đã có nhiều biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn