Nhiều giải pháp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm

Cập nhật ngày: 18/03/2023 05:39:39

ĐTO - Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.


Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tại địa phương, đơn vị. Trong đó, các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về phòng, chống tệ nạn mại dâm với nhiều hình thức như: phối hợp đơn vị truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục; phát sóng trên Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã; lồng ghép vào các hội thi, hội diễn văn nghệ...

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống tệ nạn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện 14 chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống tệ nạn xã hội trên Báo Đồng Tháp, tập trung nhiều nội dung tuyên truyền về công tác phòng ngừa tệ nạn mại dâm. Ngoài ra, tổ chức phát 416 cuốn Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phát hành cho các xã, phường, thị trấn; phối hợp ngành giáo dục và đào tạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm vào buổi chào cờ đầu tuần, thu hút 4.500 lượt học sinh tham gia...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, mỗi năm, Sở Tư pháp đều tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã biên soạn tài liệu tuyên truyền hỏi đáp pháp luật về phòng, chống mại dâm và phát hành trên 4.500 bản tin tư pháp gửi đến các xã, phường, thị trấn và tổ hòa giải cơ sở. Trong đó, có nhiều bài viết giới thiệu văn bản pháp luật, những nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm, tội phạm chứa chấp, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm để làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân tại địa phương. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thành lập 14 nhóm zalo phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện, thành phố và trong trường đại học, cao đẳng với hơn 1.300 thành viên. Thông qua các nhóm Zalo, từ năm 2022 đến nay, Sở Tư pháp đã tuyên truyền hơn 100 tài liệu về phòng, chống tội phạm, tệ nạn mại dâm.

Tích cực phòng, chống tệ nạn mại dâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện treo băng-rôn với khẩu hiệu phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa điểm đông dân cư nhằm vận động người dân tránh xa ma túy, mại dâm. Phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào các buổi sinh hoạt câu lạc bộ: Hát với nhau, Đờn ca tài tử, Gia đình phát triển bền vững, Tổ dân phòng khuyến học, Tổ nhân dân tự quản... thu hút hàng nghìn người tham dự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện tỉnh trang bị sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm cho 11 Thư viện cấp xã, 133 Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân tại địa bàn dân cư.

Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm trong cán bộ, đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ sở Hội đã tổ chức nhiều buổi truyền thông, hội thi về chủ đề phòng, chống tệ nạn xã hội. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ gắn với tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội như: Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống tệ nạn xã hội từ gia đình; Cà phê với pháp luật; Địa chỉ tin cậy. Qua các mô hình, hội viên, phụ nữ tích cực vận động gia đình và người thân tránh xa tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm, ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Bằng nhiều giải pháp tuyên truyền đã giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nêu cao trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và chủ động tham gia phòng ngừa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện đường dây hoạt động mại dâm mang tính chất quy mô, phức tạp. Phát huy kết quả đạt được, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đến với người dân; vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức quản lý, giúp đỡ, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người bán dâm hoàn lương, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn