Ra mắt mô hình “Tín đồ, phật tử chùa Đôn Hậu thực hiện an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã”

Cập nhật ngày: 09/05/2022 05:50:59

ĐTO - Công an xã Bình Phú, huyện Tân Hồng vừa phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phú và chùa Đôn Hậu ra mắt mô hình “Tín đồ, phật tử chùa Đôn Hậu thực hiện an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã”. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò gương mẫu của các tín đồ, phật tử trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện tốt phong trào tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hòa giải ở cơ sở; phát huy tôn chỉ “Sống tốt đời, đẹp đạo”; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội. Quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật; tuyên truyền sâu rộng trong tín đồ, phật tử thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Đại biểu tham dự và Ban Quản lý mô hình chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Đảng ủy - UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phú và chùa Đôn Hậu đã trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng (gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm) cho các tín đồ, phật tử có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Tươi

Gửi bình luận của bạn