Thực hiện chi trả chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế tư nhân

Cập nhật ngày: 20/06/2022 05:22:28

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài chính căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh để triển khai thực hiện chi trả chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 năm 2021 tại các cơ sở y tế tư nhân; đồng thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nội dung này.

Về nội dung thực hiện này, trên cơ sở xem xét nội dung đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh xin ý kiến việc chi trả chi phí điều trị Covid-19 năm 2021 tại cơ sở y tế tư nhân; qua xem xét ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 để điều hành theo thẩm quyền.

Riêng công tác cân đối tài chính để thực hiện chủ trương này, đề nghị UBND tỉnh đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, giám sát theo luật định.

Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát cao điểm trong năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp có văn bản đề xuất UBND tỉnh và Sở Y tế cho phép thành lập cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 để chia sẻ với các cơ sở y tế công lập. Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập cơ sở tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp; đây là cơ sở y tế đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho các trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình.

VÕ VĂN ĐỀ

Gửi bình luận của bạn