Thực hiện dự án Xây dựng Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối

Cập nhật ngày: 12/08/2022 05:43:21

Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, góp phần ổn định chính trị xã hội, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại huyện Thanh Bình, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025. Quy mô đầu tư xây dựng Bến phà An Phong - Tân Bình với tải trọng khai thác 16 tấn, gồm các hạng mục công trình Bờ An Phong và Bờ Tân Bình; tuyến đường kết nối với chiều dài khoảng 4,466km (cấp IV - đồng bằng, mặt đường rộng 7m, nền đường rộng 9m), kết nối bến Phà phía bờ Tân Bình đến cầu Tân Long; xây dựng mới cầu Rạch Mã Trường, với tải trọng thiết kế HL-93, cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều rộng toàn bộ mặt cầu 8m; một số cầu bản và cống trên tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án trên 199 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn, dự kiến phân bổ 90% tổng mức đầu tư (thực hiện tiết kiệm 10%) tương ứng khoảng 180 tỷ đồng; cụ thể, vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện hợp phần xây lắp công trình hơn 144 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước do huyện Thanh Bình quản lý và phân bổ thực hiện hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 35 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án, năm 2022 chuẩn bị đầu tư; năm 2023 hoàn thành 70% giải phóng mặt bằng và 20% khối lượng xây dựng; năm 2024 hoàn thành giải phóng mặt bằng và 90% khối lượng xây dựng; năm 2025 hoàn thành công trình và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là chủ đầu tư hợp phần xây lắp công trình; UBND huyện Thanh Bình là Chủ đầu tư hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng.

T.T

Gửi bình luận của bạn