Đảng ủy Trường trung học phổ thông Tân Hồng

Lãnh và chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng biên giới

Cập nhật ngày: 11/07/2014 05:46:04

Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng có 43 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 4 chi bộ trực thuộc. Đa số cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trình độ chuyên môn đạt và trên chuẩn theo quy định. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) đoàn kết, năng động, sáng tạo, thống nhất cao trong ý chí và hành động, luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác phê bình, tự phê bình và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm nhiệm vụ của đơn vị, nhất là thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT trên địa bàn huyện. Các nội dung của chương trình, kế hoạch đều được thảo luận bàn bạc trong tập thể BTV, Ban Chấp hành (BCH), có sự xây dựng ý kiến nhất trí cao trong tập thể và gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể. Đảng ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đối với công tác phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy lãnh, chỉ đạo về nâng cao chất lượng dạy và học đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể là chất lượng giáo dục hàng năm được nâng lên rõ rệt. Tốt nghiệp THPT từ năm 2011 đến năm 2013 luôn đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng. Riêng năm 2013 có trên 50% học sinh đỗ đại học, cao đẳng so với tổng số học sinh đậu tốt nghiệp THPT (tính theo nguyện vọng 1 và xét tuyển thẳng đại học, cao đẳng). Thầy Văn Vũ Biên Cương - Bí thư Đảng ủy Trường THPT Tân Hồng cho biết, để góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng thì công tác phát triển đảng được chú trọng về chất lượng, đảm bảo về số lượng. Năm 2013, Đảng ủy kết nạp được 5 đảng viên mới, trong đó có 2 học sinh (đạt 166% so với kế hoạch năm). Hàng năm đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt 100%, không có đảng viên xếp hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2011 đến năm 2013, Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng được BTV Huyện ủy Tân Hồng tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Mới đây, Đảng bộ trường vinh dự được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen về tổ chức Đảng đạt chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu liên tục 3 năm liền (2011-2013).

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn