Các sở, địa phương có nhiều nỗ lực thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 28/10/2021 10:26:58

ĐTO - Trong tháng 10/2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đến kiểm tra tại một số sở. Riêng các huyện, thành phố, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đoàn kiểm tra không đến kiểm tra thực tế tại các địa phương mà trên cơ sở báo cáo và kết quả theo dõi, đánh giá công tác thực hiện CCHC tại các huyện, thành phố của thành viên đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận kết quả kiểm tra CCHC đối với UBND các huyện, thành phố.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính

Qua kết quả kiểm tra công tác CCHC cho thấy, các sở và các địa phương đã bảo đảm thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cũng như các nội dung, nhiệm vụ từng lĩnh vực của CCHC. Các đơn vị ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện CCHC như: kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, đồng thời thực hiện bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa cũng như công tác giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích...

Cụ thể, tại Sở Thông tin và Truyền thông, công tác triển khai thực hiện CCHC được sở quan tâm thực hiện đạt trên 80% nhiệm vụ đặt ra, các TTHC được niêm yết công khai đầy đủ trên trang Dịch vụ công của tỉnh và trang Thông tin điện tử của sở. Sở thực hiện đảm bảo đúng thời hạn các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), qua kiểm tra thực tế cho thấy thời gian qua, Sở VH-TT&DL đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành; triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC đến các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức và có sự đổi mới về nội dung; công tác rà soát, kiểm soát TTHC tiếp tục phát huy hiệu quả, Sở VH-TT&DL đã rà soát 46/147 thủ tục, đạt hơn 31% tổng số TTHC. Trong đó, Sở đã kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 26 TTHC. Sở đã và đang thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực VH-TT&DL; tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tính riêng từ ngày 30/12/2020 - 31/7/2021, Sở đã tiếp nhận 306 hồ sơ TTHC (trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 60%). 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Tại Văn phòng UBND tỉnh, công tác CCHC được quan tâm thực hiện tốt, ban hành đầy đủ TTHC theo lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ; đảm bảo tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, nhất là TTHC thông suốt. Chỉ số CCHC của Văn phòng luôn nằm nhóm đầu, đa số các TTHC đều giải quyết đúng quy trình, đảm bảo trước hạn và đúng hạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư có sáng kiến trong công tác CCHC là xây dựng quy trình điện tử giải quyết đối với TTHC liên thông về quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác kiểm tra cho thấy, một số sở, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ tinh giản biên chế hành chính chưa bảo đảm theo lộ trình quy định; số lượng TTHC có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Đối với nhiều địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử; công chức, viên chức chưa lập hồ sơ công việc khi giải quyết nhiệm vụ được giao theo quy định; chưa cập nhật thường xuyên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử; việc phát hành văn bản của UBND cấp huyện chưa bảo đảm thực hiện ký số. Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra chỉ ra các hạn chế và sẽ nhanh chóng chỉ đạo khắc phục, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót để công tác CCHC, nhất là giải quyết TTHC được thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Điểm sáng trong thực hiện công tác CCHC của các địa phương là nhiều địa phương có các mô hình CCHC mới. Trong đó, TP Cao Lãnh có các mô hình “Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết TTHC”, “Ngày Chủ nhật thân thiện”, “Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết TTHC”. Huyện Tháp Mười có mô hình “5 trong 1 đối với TTHC xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và xét duyệt trợ cấp xã hội cho các đối tượng khuyết tật”, “Hệ thống camera quản lý Bộ phận Một cửa từ huyện đến xã, thị trấn”. Huyện Châu Thành có mô hình “Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận”, sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3”. Huyện Hồng Ngự triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Zalo an ninh gắn với giải quyết TTHC”. Huyện Lai Vung triển khai mô hình giao dịch điện tử qua mạng về việc khai báo, điều chỉnh thông tin cá nhân, tăng, giảm thẻ bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. TP Sa Đéc triển khai thực hiện mô hình đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp thực hiện 3 trong 1 của phường Tân Quy Đông.


Thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Qua công tác kiểm tra CCHC, Đoàn kiểm tra kiến nghị lãnh đạo các sở, địa phương quan tâm, thường xuyên việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần xem công tác CCCH là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, rà soát và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện CCHC. Mặt khác, cần gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hằng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; rà soát các nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch CCHC cũng như các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số CCHC. Đồng thời sớm triển khai, ban hành kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2021-2030, kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC giai đoạn 2021-2026. Đặc biệt, quan tâm việc đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Ông Trần Minh Lý – Phó Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua kiểm tra công tác CCHC của các sở và các địa phương, Đoàn kiểm tra đã đề nghị lãnh đạo các đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ CCHC để sớm có chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc tại đơn vị mình; đối với các sở, địa phương thực hiện tốt CCHC thì tiếp tục phát huy cao hơn. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị rà soát lại kế hoạch CCHC và việc thực hiện từ đầu năm đến nay để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt kế hoạch đề ra vào cuối năm 2021. Đồng thời phát huy hiệu quả các mô hình mới đã được tỉnh nhân rộng, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

DƯƠNG CẦM - K.N

Gửi bình luận của bạn