Tập huấn về đổi mới việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 13/12/2021 13:23:55

ĐTO - Ngày 13/12, Văn Phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung của Quyết định số 468/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 107/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị tập huấn với hơn 600 điểm cầu trực tuyến, hơn 7.000 đại biểu được báo cáo viên giới thiệu những điểm mới của Quyết định, Nghị định trên; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin; hướng dẫn số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; giới thiệu hệ thống giám sát đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.

Quyết định số 468 với mục tiêu từ năm 2021-2025 phải thực hiện theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng. Cụ thể, tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95%; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/hồ sơ… Còn Nghị định số 107 gồm có 4 điều, trong đó quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn