Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Cập nhật ngày: 21/05/2023 15:58:18

ĐTO - Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.


Đoàn viên, thanh niên Phường 1, TP Sa Đéc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Phường 1 (ảnh minh họa)

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân đối với TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và các mô hình cải cách TTHC, như: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà; kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến; Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tập huấn, hỗ trợ cho nhân viên Bưu điện về nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, đúng quy định và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức, nhất là nghiệp vụ theo các mô hình cải cách TTHC có sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Chủ động đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát các TTHC không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp thực hiện để tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào danh mục các TTHC được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC. Thời gian thực hiện trong quí III năm 2023.

Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong việc gửi, nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo các mô hình có sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện trên địa bàn tỉnh được an toàn, chính xác, đúng quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và đề nghị Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện tại các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn