Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 13/10/2021 06:24:13

ĐTO - Sáng ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến.

Tham gia lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Kiều Thế Lâm cùng các đại biểu HĐND cấp tỉnh và Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ 12-14/10/2021, các đại biểu HĐND được giới thiệu 6 chuyên đề gồm: Chuyên đề tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; những vấn đề cơ bản về chính quyền địa phương; kỹ năng giám sát; xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí; giám sát việc thực hiện ngân sách địa phương. Các chuyên đề được trình bày bởi các báo cáo viên có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn ở cơ quan dân cử và tham gia hoạch định chính sách vĩ mô của Trung ương.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nâng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra lớp bồi dưỡng còn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Vấn đề bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

SÔNG NGÂN

Gửi bình luận của bạn