Cần có giải pháp giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 20/05/2022 12:03:02

ĐTO - Tiếp tục kế hoạch khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, ngày 20/5, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến khảo sát 2 Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách trao đổi về những nội dung đoàn công tác khảo sát

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp lĩnh vực công thương để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác thực hiện quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, xây dựng điểm giới thiệu, trưng bày quảng bá sản phẩm. Giai đoạn 2019-2020, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại.

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện là các chính sách chưa phát huy được trách nhiệm của HTX khi tiếp nhận hỗ trợ của chương trình, do chưa quy định tỷ lệ đối ứng vốn của HTX cũng như cam kết duy trì thực hiện; chưa có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ nông dân, hộ sản xuất kết nối tiêu thụ sản phẩm, đầu tư chế biến, xây dựng chuỗi liên kết.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương kiến nghị tỉnh có chủ trương giao ngành chuyên môn nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ nông dân, hộ sản xuất kết nối tiêu thụ sản phẩm, đầu tư chế biến, xây dựng chuỗi liên kết các sản phẩm đặc thù, đặc trưng của tỉnh…


Lãnh đạo Sở Công Thương trao đổi, thông tin những vấn đề Đoàn khảo sát đặt ra

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc tại HTX, đã biệt phái 15 viên chức từ các trạm, trại của ngành nông nghiệp làm Phó Giám đốc các HTX. Kết quả bước đầu đã tạo được yếu tố tích cực trong hỗ trợ nhân sự cho HTX, phát huy nguồn nhân lực trẻ trong kinh tế thị trường. Giai đoạn 2018-2020, đã hỗ trợ 162 lượt lao động là cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn cho 78 HTX.

Thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, Sở đã hỗ trợ 70 HTX mua 337 máy móc, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 8,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã hỗ trợ thành lập mới 9 HTX với kinh phí gần 724 triệu đồng. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ thành lập 2 HTX với kinh phí gần 360 triệu đồng.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm tổn thất trong nông nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp đều được triển khai thực hiện đạt kết quả.


Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thể chế hóa các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể thời gian qua còn chậm, thiếu đồng bộ, một số chính sách thiếu tính khả thi. Việc hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn thiếu thống nhất, chưa kịp thời, một số nội dung chưa sát thực tiễn; đặc biệt là tiếp cận tín dụng vẫn là nội dung khó khăn nhất của HTX nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 1804 ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện.

Thay mặt Đoàn khảo sát, ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận những kết quả đạt được của 2 Sở trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, cũng như các kiến nghị của 2 đơn vị; đồng thời, lưu ý 2 sở một số vấn đề cần quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục rà soát các chính sách chưa triển khai được hoặc có khó khăn trong thực hiện và đề xuất giải pháp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn của ngành; rà soát các chính sách hỗ trợ liên quan HTX đã hết hiệu lực thi hành để tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách mới phù hợp tình hình hiện nay; quan tâm hướng dẫn các HTX trong tiếp cận vốn đầu tư phát triển sản xuất…

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn