Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 19/05/2022 17:36:00

ĐTO - Chiều ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01). Hội nghị được kết nối đến hơn 3.130 điểm cầu trên cả nước với trên 116.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTG Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường BTG Tỉnh ủy Đồng Tháp có các đồng chí: Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của BTG Trung ương, qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01 đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Qua kết quả đạt được một năm qua, nổi lên nhiều điểm nhấn rõ nét, cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cấp ủy các cấp chủ động triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Kết luận số 01 được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được phát hiện, vinh danh, nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.


Quang cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận về những kết quả trong thực hiện Kết luận số 01 tại các địa phương, đơn vị; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01 trong thời gian tới.

Dịp này, các đại biểu được nghe giới thiệu về nội dung của bộ sách “Vang vọng lời nước non” (12 tập), do BTG Trung ương chỉ đạo biên soạn, trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTG Trung ương nêu rõ, việc thực hiện Kết luận số 01 trong 1 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, Trưởng BTG Trung ương đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất…

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn