Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật ngày: 19/10/2020 19:52:59

http://baodongthap.com.vn/database/video/20201019080559ketquabau.mp4

ĐTO – Như Báo Đồng Tháp Online đã thông tin, chiều ngày 19/10, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Để công tác bầu cử diễn ra công khai dân chủ và đúng quy định, Đại hội đã báo cáo danh sách đại biểu có mặt dự Đại hội gồm 349 đại biểu, cũng như hướng dẫn các đại biểu bầu cử theo đúng quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X chuẩn bị danh sách nhân sự bầu cấp ủy khoá XI gồm 58 đồng chí để bầu lấy 50 đồng chí tại đại hội. Kết quả có 50 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.


Đồng chí Nguyễn Văn Công - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới  

Ngoài bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội cũng được nghe đại diện các Đảng bộ, các ngành trình bày một số tham luận như: phát huy quyền làm chủ của người dân thông qua các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, nơi kết nối “Ý Đảng - Lòng dân”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; “Tập trung huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.


Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng có sự nhận thức và xác định đúng đắn hướng đi phù hợp giữa “Ý Đảng” với “Lòng dân”, ban hành nhiều chủ trương sát hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, định hướng phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.


Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Chú trọng công tác chuyển đổi mục tiêu vận động nhân dân từ “giảm nghèo” sang “làm giàu, phát triển kinh tế hộ gia đình”; định hướng và khơi gợi tinh thần “Tự lực - chăm chỉ - hợp tác” trong nhân dân; xây dựng và phát huy nhiều mô hình tự quản của người dân ở cộng đồng dân cư, khắc phục dần tình trạng trông chờ, ỷ vào Nhà nước. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là mô hình “Tổ nhân dân tự quản” và mô hình “Hội quán”.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ hằng tháng đi vào thực chất hơn. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng tháng và kết quả đảng viên thực hiện nhiệm vụ do chi uỷ, chi bộ phân công để lựa chọn những vấn đề cần thiết đưa ra chi bộ thảo luận, tranh luận. Nhiều nơi thực hiện tốt việc gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.


Đồng chí Lê Hồng Tho – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tham luận về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Từ đó, chất lượng các ý kiến tham gia có chất lượng hơn. Hay công tác đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, là thước đo phản ánh chất lượng sinh hoạt cho mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Nội dung này luôn được chi bộ tổ chức thực hiện đi vào nền nếp…

Chiều cùng ngày (19/10), sau khi kết thúc phiên làm việc toàn thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành khóa mới tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI để bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Báo Đồng Tháp Online sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị nói trên.

Nhóm PV CT-XH

Gửi bình luận của bạn