Kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí

Cập nhật ngày: 05/06/2012 15:21:05

Ngày 5-6-2012, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2012.

Các cơ quan dự hội nghị đã cung cấp thông tin về chính sách gói hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gở khó khăn; chính sách giãm, giãn thuế năm 2012; tình hình an ninh văn hóa và an ninh trật tự trong tỉnh; tình hình dư luận, tư tưởng quần chúng. văn bản của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên báo chí.

Liên quan đến việc cung cấp thông tin, phát biểu tại hội nghị, có ý kiến cho rằng thời gian gần đây, việc cung cấp thông tin cho báo chí được các ban, ngành, địa phương thực hiện khá tốt, giúp cho các cơ quan báo chí đăng tải thông tin, định hướng dư luận xã hội nhanh, kịp thời.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết TW4, chính sách tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp, “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm ma túy...

TD

Gửi bình luận của bạn