Kỷ luật Đảng đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 25/01/2022 09:32:51

ĐTO – Ngày 25/1, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, tại kỳ họp lần thứ 10 vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã xét, kết luận một số nội dung sau như xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh.

Theo đó, xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Anh Tuấn - đảng viên Chi bộ Khóm 2, thuộc Đảng bộ Phường 2, TP Cao Lãnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh do có vi phạm trong việc mua chứng chỉ tiếng Anh trình độ B giả cho vợ để bổ sung hồ sơ viên chức. Đồng chí Trần Anh Tuấn đã vi phạm Điều 9 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Thanh Mân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (viết tắt là Công ty Petimex) do với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy cơ sở, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Petimex, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty trong chỉ đạo, điều hành đôi lúc kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ dẫn đến chậm phát hiện Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh vi phạm trong quản lý hàng hóa Công ty, tự ý xuất ứng trước 2.784.000 lít xăng, dầu cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (viết tắt Công ty PTC) khi chưa có lệnh xuất kho của Phòng Kinh doanh; chưa kiên quyết chỉ đạo thu tiền nợ lãi bán hàng vượt định mức, lãi nợ cố định từ năm 2015 đến tháng 10/2020 đối với Công ty PTC theo Kết luận số 1101/KL-TTr ngày 30/12/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh là vi phạm Điều 3, Chương II Quy chế làm việc của Ban Điều hành Công ty Petimex; Khoản 2, Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 11 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Quang Sĩ - đảng viên Chi bộ Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Petimex, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Petimex do với vai trò, trách nhiệm là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Petimex, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, nhưng thiếu thường xuyên kiểm tra, giám sát dẫn đến chậm phát hiện Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh vi phạm trong quản lý hàng hóa Công ty, tự ý xuất ứng trước 2.784.000 lít xăng, dầu cho Công ty PTC khi chưa có lệnh xuất kho của Phòng Kinh doanh; chưa kiên quyết chỉ đạo thu tiền nợ lãi bán hàng vượt định mức, lãi nợ cố định từ năm 2015 đến tháng 10/2020 đối với Công ty PTC theo Kết luận số 1101/KL-TTr ngày 30/12/2020 của Chính Thanh tra tỉnh là vi phạm Điểm đ, Khoản 2, Điều 94 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2, Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 11 Quy định số 37-QĐTW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Qua xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thưởng vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 có hạn chế, khuyết điểm khi thống nhất cho chủ trương giao Văn phòng Huyện ủy thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản tại ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh nhưng việc thực hiện chưa đúng quy trình. Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà trực tiếp là Thường trực Huyện ủy còn có hạn chế, khuyết điểm như chưa thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy kiểm tra, hướng dẫn các chỉ bộ, đảng ủy cơ sở thực hiện Công văn số 1266-CV/VPTW/nb ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 1114-CV/VPTU ngày 27/3/2012 của Văn phòng Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đến các chi bộ, đảng ủy cơ sở không thu đảng phí của đảng viên từ tiền lương tăng thêm và phần lớn các chi bộ, đảng ủy cơ sở không lập dự toán, sổ thu, chi tài chính và báo cáo tài chính hàng năm theo quy định. Với những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn